مرجع وبلاگ نویسان جوان

عشق فقط عشق خدایی...


خدا...جبران تمام نداشته های من است...

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…
کمی بهت…
کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…

شنبه بیست و سوم آذر 1392 16:46 |- عاشق خدا -|

باز باران٬ با ترانه

میخورد بر بام خانه


خانه ام کو؟ خانه ات کو؟

آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟

فصل خوب سادگی کو؟

یادت آید روز باران

گردش یک روز دیرین؟

پس چه شد دیگر٬ کجا رفت؟

خاطرات خوب و شيرین

كوچه ها شد، کوی بن بست

در دل تو٬ آرزو هست؟

کودک خوشحال دیروز

غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد

آرزوها رفته بر باد

باز باران٬ باز باران

میخورد بر بام خانه

بی ترانه ٬ بی بهانه

شایدم٬ گم کرده خانه

شنبه شانزدهم آذر 1392 20:28 |- عاشق خدا -|

شنبه شانزدهم آذر 1392 20:21 |- عاشق خدا -|

خدا را دوست بدار
حداقلش این است که یکی را دوست داری که روزی به او می رسی . . .

شنبه شانزدهم آذر 1392 20:20 |- عاشق خدا -|

خدایا …!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم ،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم …


شنبه شانزدهم آذر 1392 20:0 |- عاشق خدا -|

وقتی تنها میشوی

بدان خدا همه را بیرون کرده

تا با تو تنها باشد...


شنبه شانزدهم آذر 1392 19:48 |- عاشق خدا -|

ϰ-†нêmê§